Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Dentvital Kamila Radzimowska z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 33/ U1, w Szczecinie (70-423), tel.: 91 823 95 50 adres e-mail: gabinet@dentvital.pl
  2. Celem zbierania danych jest analiza ruchu na stronie internetowej oraz możliwość odpowiedzi na wiadomości przesłane przez formularze kontaktowe, w tym umówienia Państwa na wizytę w gabinecie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i umówienia wizyty w gabinecie(realizacja celu).
  5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i umówienia wizyty w gabinecie (realizacja celu).
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. O zasadach ich przetwarzania mogą Państwo przeczytać tu: Polityka Cookies